Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Kompetencje

Jakie umiejętności powinien mieć coach? Czy lepiej wybrać na coacha osobę ze specjalistycznym doświadczeniem w naszej dziedzinie czy nie ma to większego znaczenia? A co z etyką?

Już w latach 70’ XX wieku sformułowano tezę, że najlepszymi coachami są osoby, które nie posiadają doświadczenia dziedzinie specjalizacji klienta. Coach nie musi być ani najlepszym księgowym w mieście, żeby coachować księgowego, ani dyrektorem z gigantycznym sukcesem marketingowym na swoim koncie, żeby pracować z osobami na menadżerskich stanowiskach. Nie musi być autorytetem w dziedzinie, w której specjalizuje się klient. Musi jednak być dla niego autorytetem jako człowiek, osobowość oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie coachingu. Powinien wzbudzać zaufanie, a nie strach czy respekt. Stwierdzenie to ma swoje źródło w książce The Inner Game of Tennis Timothy Gallwey, na podstawie której w latach 70’ sformułowano tezę, że najlepszymi trenerami sportowymi okazali się ludzie, którzy nie mieli w danej dziedzinie sportu większego doświadczenia. Zdarzały się nawet przypadki, że wiedza trenera zamiast pomagać, była barierą, utrudniającą sportowcowi odkrywanie jego własnych zasobów, umiejętności.

Na tej podstawie można sformułować wniosek, że dużo istotniejsze i ważniejsze w coachingu jest zrozumienie jego idei, niż posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu specjalizacji klienta.

Coach powinien umieć dobrze komunikować się z klientem oraz posiadać odpowiednie umiejętności dydaktyczne, które są podstawą do przekazania wiedzy innym. Musi potrafić chwalić, ale także udzielać konstruktywnej krytyki. Efektywny coach stosuje tzw. kontrolowaną samodzielność wobec podopiecznego - pomaga mu wybrać właściwą, dostosowaną do niego ścieżkę działania i rozwoju, ale bezpośrednio nie angażuje się w jego funkcjonowanie i decyzje.

Według Międzynarodowej Federacji Coachów (International Coaching Federation) coach to osoba, która pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej satysfakcjonujące rezultaty, koncentruje się na celach, które wybiera jego podopieczny, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb podopiecznego; coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od pracownika; coach zapewnia świeżą perspektywę, pomaga podopiecznemu w budowaniu jego naturalnej siły. Dodatkowo według ICF coaching zaczyna się od założenia, że pracownik jest twórczy i pełen zasobów, pracuje po to, aby osiągnąć założone cele. Siła coachingu wynika ze związku pomiędzy coachem i klientem. (Więcej na temat kluczowych kompetencji coacha wg. ICF możecie przeczytać TUTAJ

Ważną kwestią jest etyka zawodu coacha. Szczególnie w przypadku sesji, które są zamawiane przez firmę dla pracownika. Niezależnie od tego, czy coach jest z organizacji, czy z spoza niej, dylematem, który pojawia się na samym początku jest pytanie – przed kim coach odpowiada? Za wyniki i efektywność procesu coach odpowiada przed klientem. Jednak w przypadku coachingu zlecanego przez pracodawcę, nie może pominąć oczekiwań sponsora, który jest zleceniodawcą. To z nim podpisuje umowę, w której są zawarte zadania do wykonania, cele do osiągnięcia ważne z punktu widzenia firmy. Kolejna kwestia – zarówno coachowany, jak i sponsor może przekazać coachowi pewne informacje, których ten nie może przekazać drugiej stronie.

W takiej sytuacji coach musi być ostrożny, brać pod uwagę zarówno kulturę i potrzeby firmy, jak i charakter relacji z klientem i osobą trzecią (sponsorem).

Często coachowie posługują się kodeksami etycznymi stworzonymi przez organizacje zrzeszające coachów. Możemy tu wymienić kodeks etyczny ICF czy kodeks etyczny stworzony w Polsce przez Izbę Coachingu . Niektóre firmy tworzą też własny kodeks etyczny.

Redakcja: NG, KK

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.