Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Kompetencje

Na rynku jest wiele ofert usług coachingowych. Według raportu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych „Coachowie – Polska i Europa” (przyp.1), w Polsce pracuje około półtora tysiąca certyfikowanych coachów. Oprócz nich – pod nazwami “coach” lub “coaching”- swoje usługi oferują również ludzie bez wystarczających uprawnień, którzy określenia te traktują jak chwyt marketingowy. Dlatego, kiedy szukamy coacha, powinniśmy skrupulatnie dokonać wyboru.

Testem, po którym można poznać, czy spotkaliśmy dobrego coacha, są takie jego cechy jak uważność (będziemy spokojni, że zauważy ważne rzeczy), odwaga (będziemy spokojni, że o tym powie), życzliwość (będziemy chcieli mu to pokazać). Coach przez duże "C" akceptuje siebie i lubi ludzi. Słucha, obserwuje i wyciąga wnioski z gestów czy reakcji oraz pracując pytaniami jest dla klienta lustrem, wspierając jego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Coach oddziela swoje poglądy od światopoglądu klienta. Nie podaje gotowych rozwiązań, ale stosując różne metody odpowiednio dobrane do potrzeb klienta, ułatwia je odnaleźć. Jest rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej i dyskretny.
 
Dobra praktyka podpowiada, by w trakcie poszukiwań coacha dla siebie spotkać się z dwoma - trzema coachami, zanim ostatecznie wybierzemy. Często dobry coach sam nam o tym powie.

Praca dobrego coacha to pewna kolejność działań, więc można sprawdzić, czy coach przewiduje takie etapy jak:

1. Spotkanie, podczas którego klient zapoznaje się z coachem i omawia warunki kontraktu, sprawdza kwalifikacje i rekomendacje coacha. Wspólnie z klientem ustalają liczbę spotkań (może się ona zmienić, jeśli obie strony dojdą do takiego wniosku podczas pracy), a także cenę za usługę. Na tym etapie można zapytać coacha o to, jakimi zasadami kieruje się w pracy. Większość szkół i organizacji międzynarodowych zobowiązuje swoich członków do posługiwania się Kodeksem Etycznym. Oprócz omawiania spraw formalnych, ważne jest tu odpowiedzenie sobie na kilka pytań: czy dobrze czuję się w jego towarzystwie, czy wzbudza on moje zaufanie? Umawiając się na spotkanie, już na wstępie dobrze zapytać o certyfikaty, ukończone kursy, a nawet liczbę godzin przepracowanych w zawodzie. Ważnym punktem przed rozpoczęciem pracy z coachem jest ustalenie zasad, na jakich ma się ona opierać.

2. Spotkanie kontraktowe i zawarcie kontraktu. Dobry coach w naturalny sposób tworzy przejrzyste umowy z klientem, dotyczące tego, czym jest a czym nie jest coaching, jaka jest rola coacha i klienta oraz jakie proponuje zasady współpracy.

3. Proces coachingowy rozłożony na kilka etapów, czyli najczęściej 7 około godzinnych sesji, odbywających się co 3-5 tygodni.

4. Spotkanie podsumowujące, nawiązujące do celów i kontraktu. Tu warto wiedzieć, że to klient podsumowuje pracę z coachem, a nie odwrotnie.

Sukcesem coacha jest sukces klienta. Praca z coachem wzmacnia, ale coach nie może uzależniać klienta od siebie. Sytuacja, w której klient odczuwa nieustanną potrzebę konsultowania się z coachem może niepokoić. Po zakończeniu coachingu klient powinien poczuć w sobie siłę, która będzie go napędzała do samodzielnego działania.


Agnieszka Zielonka, doktor psychologii, coach i superwizor ICC
www.akademia-ja.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.