Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Proces

Obecnie polskie prawo nie kontroluje w pełni rynku usług coachingowych i nie reguluje precyzyjnie panujących na nim zasad. Zabezpieczeniem dla klientów jest umowa coachingowa (kontrakt), zawierana na samym początku procesu coachingowego, która powinna być zgodna z Kodeksem Etyki Coacha.

To właśnie ona chroni klienta przed niekompetencją coacha oraz pozwala na wypracowanie zadowalających obie strony zasad współpracy. Mimo, że podstawą pracy coacha z klientem jest wzajemne zaufanie, to kontrakt tworzy bezpieczne warunki dla całego procesu coachingowego oraz umożliwia skoncentrowanie się wyłącznie na osiąganiu celu przez klienta.

Jako że nie istnieją żadne wymogi co do formy umowy coachingowej, może ona być zawarta na podstawie ustnego porozumienia, jednak zaleca się sporządzanie jej w formie pisemnej.

Umowa zawierana jest pomiędzy coachem a klientem, a w przypadku business coachingu - gdy proces traktowany jest jako metoda wsparcia pracownika - przez coacha i pracodawcę. Powinna ona kompleksowo regulować wszelkie kwestie organizacyjne coachingu takie jak:

CENA – wysokość honorarium za sesję warto jasno przedstawić klientowi na samym początku współpracy. Coach może także określić jak kształtuje się płatność w warunkach zmiennych np. w przypadku nagłego odwołania sesji przez klienta.

MIEJSCE - aby zapewnić prywatność, komfort i przestrzeń do pracy, należy ustalić odpowiednie miejsce spotkań coacha z klientem. Doświadczony coach zazwyczaj zna sprawdzone miejsca nadające się do przeprowadzenia sesji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SESJI I ICH DŁUGOŚĆ – w celu zachowania odpowiedniej dynamiki procesu należy określić jak długo będzie on trwał, założyć z ilu sesji będzie się składał i jak będą one rozłożone w czasie. Poza tym ważne jest zaplanowanie czasu trwania pojedynczej sesji.

CEL COACHINGU – określenie ogólnego celu na początku współpracy pomaga wspólnie weryfikować postępy coachee w trakcie procesu. Warto wiedzieć i pamiętać o tym jaki cel osiągnąć chce klient - wtedy coach może odpowiednio dobierać narzędzia i metody pracy.

OCZEKIWANIA STRON – strony umowy mogą określić swoje indywidualne zasady, potrzeby i oczekiwania wobec siebie nawzajem. Warto zawrzeć tu zapis o dyskrecji coacha oraz określić nieprzekraczalne granice w tej relacji.

Ponadto, przed rozpoczęciem współpracy coach powinien poinformować swojego klienta o narzędziach i metodach jakie stosuje oraz o kwalifikacjach i kompetencjach jakie posiada. Klient powinien mieć świadomość roli i odpowiedzialności jakie spoczywają na każdej ze stron w relacji coachingowej, aby była ona jak najbardziej efektywna.

Ula Napieralska
specjalista ds. szkoleń w Akademii JA
www.akademia-ja.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.