Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Obszary

Istnieje zespół cech wyróżniających efektywnego i skutecznego coacha. Trzon stanowi mocno rozwinięta empatia - umiejętność zrozumienia i wczucia się w sytuację Klienta. Empatia nierozerwalnie łączy się z umiejętnością bardzo uważnego słuchania, z naturalną ciekawością drugiego człowieka.

Dobry coach musi także charakteryzować się analitycznym umysłem, by zrozumieć zachowania, postawy i reakcje Klienta, równocześnie zachowując obiektywizm i nie dopuszczając do wartościowania i oceniania. Musi ponadto opanować sztukę spójnej syntezy, aby nadać odpowiednią formę - zarówno całemu procesowi coachingowemu, jak i pojedynczemu spotkaniu.

Nie ma jednego rodzaju wykształcenia, które szczególnie predestynowałoby do zostania coachem, nie mniej jednak konieczne jest, aby wiązało się ono z kontaktami interpersonalnymi, aktywną komunikacją z ludźmi. Dzięki temu przyszły coach nabiera rozeznania w typach osobowości, tworzy sobie własne szablony, osobiste schematy i wzorce postępowania z danym „modelem charakterologicznym”. Pomimo, że każdy człowiek jest indywidualnością, pewne uogólnienia mogą ułatwić i przyspieszyć przebieg procesu coachingowego, a także pomóc coachowi w opracowaniu własnej, autorskiej metody działania i stworzenia własnego, niepowtarzalnego stylu.

Moim zdaniem, idealnym coachem ze specjalizacją zdrowotną byłby po prostu lekarz. Już sama przysięga Hipokratesa wyraża misję i powołanie do pomocy innym, a program studiów medycznych wyposaża w dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego ciała. Dzięki temu rozmowa coachingowa opiera się na solidnie ugruntowanym podłożu i unika się sytuacji, gdy coach pytaniami „błądzi we mgle”. Większość praktykujących coachów zgadza się ze stwierdzeniem, że coach powinien znać branżę Klienta, bo to zmniejsza prawdopodobieństwo „strzałów poza tarczę” i zwiększa skuteczność całego procesu.

Lekarz internista z dodanym wykształceniem coachingowym może zrealizować (jak już pisałam w poprzednim artykule) holistyczny model podejścia do Klienta, zbliżyć się do wzorców medycyny wschodu, gdzie leczy się przyczyny, a nie objawy danego schorzenia. We współczesnych gabinetach zawsze brakuje czasu na spokojną rozmowę, często pomija się zależność stanu fizycznego od psychicznego, lekceważy naturalną zdolność organizmu ludzkiego do samoregulacji i samouzdrowienia. A „wiele trapiących nas dziś chorób jest rezultatem tego, że organizm ludzki opacznie zinterpretował napięcie i zareagował nadmiernie. W wielu przypadkach choroby serca, wrzody, nadciśnienie spowodowane są działaniem silnych odruchów fizjologicznych. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że za te problemy nie powinno się winić automatycznie mechanizmów obronnych organizmu. Odpowiada on po prostu w sposób, w jaki został zaprojektowany. To zmiana rodzaju stresu na który jest narażony i zmiany wymagań stawianych mu przez społeczeństwo sprawiły, że reakcje fizjologiczne są nieprawidłowe. Jeżeli pojawią się symptomy, będące rezultatem nadmiernej reakcji mechanizmów obronnych organizmu (…) trzeba zmienić reakcję psychiczną [to właśnie rola coachingu- przyp. JPP]. Leczenie objawów wywołanych przez mechanizmy obronne organizmu bez rozwiązywania podstawowych problemów, w najlepszym razie może przynieść tylko czasowe rozwiązanie”.

Skutecznymi coachami zdrowia mogą być oprócz lekarzy, także przedstawiciele zawodów paramedycznych, wykształceni pod kątem funkcjonowania ludzkiego organizmu.
 
 
Justyna Pasenkiewicz- Pitera
Coach i Trener Dietetyczny
www.efekt-dieta.pl
 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.