Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Obszary

Firmy rodzinne na całym świecie stanowią specyficzny byt. Przede wszystkim to ciągłe łączenie życia zawodowego z prywatnym, rodziny z przedsiębiorstwem, pracowników z członkami rodzinny. Taka zależność może rodzić nie tylko pozytywne emocje, ale również sytuacje kryzysowe.

Biznesy familijne to mieszanka rodzinności oraz firmowości, ze względu na swoją złożoność składają się z wielu czynników wpływających na całość przedsiębiorstwa, relacje, otoczenie. Wśród najważniejszych wymienić należy niepowtarzalność i odrębność, bowiem każda firma i każdy człowiek jest inny, złożoność i układ hierarchiczny – role rodzinno-biznesowe przenikają się, wpływają na siebie wzajemne, ale również generują konsekwencje w postaci: konfliktów, zawiłości, poczucia wspólnoty. Warto również nie zapominać o systemie wartości, który dla każdej rodziny jest mimo wszystko inny, i który nie zawsze można płynnie przełożyć na relacje firmowe, całościowo wpływające na to, jak i co dzieje się w przedsiębiorstwie. Wszystkie te aspekty psychologiczne mogą zachwiać poczuciem wartości, powodować rodzinno-biznesowe kryzysy, a przez to wywierać znaczący wpływ zarówno na rodzinę, jak i na naszą, familijną firmę.

Warto z pewnym wyprzedzeniem oraz przeczuciem uświadomić sobie sytuacje kryzysowe, bowiem firma rodzinna wraz z upływem czasu powiększa się, co wpływa pozytywnie na jej rozwój, ale i może powodować ciągłe kryzysy, a także sprawiać, że zachodzące w niej procesy stawać się będą coraz bardziej skomplikowane. Umiejętne zarządzenie firmą oraz świadomość możliwości wystąpienia tego typu kryzysów (których nie sposób uniknąć) pozwala firmę wzmocnić, a tym samym pozytywnie wpływa również na jej rozwój. W każdej fazie trwania firmy rodzinne: tworzenia, rozwoju, czy wreszcie schyłku, sytuacje te będą wyglądały inaczej i będą miały inne źródła.

Co jest najczęstszym źródłem kryzysów w firmach rodzinnych i jak je przekuwać na mocne strony, jak z nich wyciągać wnioski i nie popełniać dalszych błędów? Przyjęcie nowych pracowników – spoza rodziny, dopuszczenie do zarządu osób obcych – spoza rodziny, oddanie władzy kierowniczej w ręce osób spoza rodziny, dopuszczenie mniejszościowych udziałowców do firmy, czy też dopuszczenie do utraty udziałów w firmie. Sytuacje te mogą ostatecznie rodzić zagrożenie oraz sprawić, iż rodzina może całkowicie utracić kontrolę nad firmą. Jak zatem prawidłowo zarządzać i działać w rodzinnym przedsiębiorstwie, by do zagrożeń i kryzysów dochodziło rzadko?

Przede wszystkim odpowiednio wcześniej, przewidując pewne sytuacje oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się chwil kryzowych. Mając tę świadomość, dużo lepiej będziemy zarządzać firmą i zmianami w niej zachodzącymi. Najtrudniejszymi momentami w rodzinnych firmach są zwykle ostatnie lata seniora i pierwsze kolejnego, młodego pokolenia. To do tych chwil należy się przygotować tak, by nie wywołać niepotrzebnych sytuacji kryzysowych. Tutaj warto dokonać przy pomocy coachingowych narzędzi zmian, korzystając z odpowiednich pytań oraz snując dobre wnioski uda nam się skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, a również zachować jego ciągłość. Takim sposobem możemy ograniczyć i zapanować nad wystąpieniem nadmiernej ilości punktów krytycznych, ograniczymy też ich konsekwencje.

Oczywiście nie ma możliwość całkowitego uchronienia się przed sytuacjami kryzysowymi, jednak dzięki coachingowym zabiegom możemy się do nich przygotować, a tym samym możemy odpowiednio kryzysami sterować. By tak się stało, należy patrzeć na rodzinną firmę całościowo, nie tylko przez osobę seniora, ale i pokolenie, które za chwile stanie za jej sterami, nie wzbraniać się przed tym, a pomóc. Pomóc rozdzielić role w przedsiębiorstwie na nowo, za pomocą odpowiednich pytań, dostępnych umiejętności, kwalifikacji, preferencji każdej z osób. Mając takie informacje, tego typu dane pozyskane przy pomocy coachingowych metod, możemy wzmocnić familijną firmę oraz świadomie zapobiegać kryzysom, a dzięki temu zaś, możemy stale rozwijać rodzinny biznes, zapewniać mu rozwój i doskonalenie. Przy okazji dbając również o doskonalenie siebie i swoich relacji z bliskimi.
 
 
Joanna Czapla-Nowicka 
Coach, specjalista ds. obsługi firm rodzinnych C&N Family Office 
www.cnfamilyoffice.pl 


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.