Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Nowości

 
Celem konferencji jest podjęcie problematyki rozwoju osobistego w ujęciu interdyscyplinarnym, w perspektywie socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, filozoficznej. Podkreślenie czynników psychospołecznych warunkujących rozwój osobisty jednostki.
Ważnym elementem tego spotkania jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat form wspierania rozwoju osobistego, głównie coachingu, jako efektywnej metody rozwoju osób i organizacji, ukazanie wielu dziedzin życia i obszarów aktywności człowieka w których ma zastosowanie i przynosi nieocenione rezultaty.
Spojrzenie na coaching w perspektywie naukowej, a także jako na profesję wspierającą ludzi w wielu sferach ich życia. Konferencja ma charakter naukowo – szkoleniowy, będzie spotkaniem przedstawicieli nauki oraz praktyków reprezentujących coaching. Spotkanie to będzie okazją do wymiany myśli, poglądów, doświadczeń. Prelegenci wskażą na aktualne kierunki rozwoju, trendy i wyzwania stojące przed współczesnym coachingiem. Podjęte zostaną ważne tematy dotyczące m.in. profesjonalizacji i potrzeby wysokiej jakości kompetencji coacha odpowiadającego na zróżnicowane oczekiwania społeczne. Celem tego wydarzenia jest też integracja środowiska naukowego, trenerów, coachów, osób zawodowo zajmujących się wspieraniem osób w ich rozwoju osobistym, nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi w sferze edukacji, biznesu, organizacjami wspierającymi osoby w ich problemach egzystencjalnych i trudnościach życiowych. Ważne będzie wspólne wypracowanie i wyodrębnienie istotnych zagadnień wymagających naukowej dyskusji, namysłu, a także konstruktywnych analiz i rozwiązań, wypracowanie określonych metod i narzędzi rozwijających umiejętności i kompetencje osobiste osoby.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do:
Przedstawicieli świata nauki – socjologów, psychologów, pedagogów, filozofów, etyków;
Teoretyków i praktyków coachingu, trenerów, doradców;
Dyrektorów placówek edukacyjnych i instytucji oświatowych, pracowników ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, nauczycieli, psychologów i pedagogów;
Menedżerów firm, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców, kierowników zespołów, pracowników działów HR;
Dyrektorów i pracowników instytucji z zakresu pomocy społecznej, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji wspierających klientów w rozwiązywaniu trudności życiowych;
Studentów zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego i coachingu;
Pasjonatów rozwoju osobistego chcących wspierać innych w tym zakresie;
Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskasz:
Interdyscyplinarną wiedzę na temat rozwoju osobistego, czynników determinujących jego przebieg oraz metod jego wspierania;
Wiedzę z zakresu coachingu, teorię i praktykę – narzędzia i techniki 
w procesie coachingowym;
Poznasz kompetencje coacha i uwarunkowania jego efektywnej 
i skutecznej pracy z klientem;
Zdobędziesz umiejętności podczas proponowanych warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych coachów;
Poznasz i zintegrujesz się z ciekawym środowiskiem naukowym WSPA 
w Lublinie oraz innych Uczelni, a także grupą kompetentnych coachów 
i trenerów;
Uzyskasz zaświadczenie uczestnictwa w konferencji oraz warsztatach;
Weźmiesz udział w losowaniu ciekawych nagród i upominków.

Zapraszamy w Imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Komitet naukowy
Prof. dr hab Henryk Szymusiak- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk- Uniwersytet Rzeszowski
Dr Alina Betlej- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Dr Monika Sak-Skowron- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
Dr Małgorzata Jedynak- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
Dr Monika Maj-Golianek- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
Dr Magda Parzyszek- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji


Komitet organizacyjny

dr Monika Sak-Skowron- przewodnicząca
dr Małgorzata Jedynak
dr Monika Maj-Golianek  
dr Magda Parzyszek
mgr Agnieszka Ochal
Koło Naukowe Wyspa Socjologów


PROGRAM

Dzień I 
18 maja (środa)

8.00-8.30- powitanie i rejestracja uczestników (hol główny WSPA)
8.30-8.40- uroczyste otwarcie konferencji
Przedstawiciel Władz WSPA
8.40-8.50- dr Małgorzata Jedynak - wprowadzenie w problematykę konferencji 

Sesja I
Człowiek w sytuacji zmiany, otwarcie na rozwój osobisty 
i samodoskonalenie
8.50-9.20- mgr Kamila Kruk, Samoświadomość jako podstawa do zmian, Trener, Akredytowany Coach ICF.
9.20-9.40- mgr Aneta Lutomska, „Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz przez pracę i własnym wysiłkiem”/Albert Einstein, Trener, Coach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
9.40-10.00- prof. dr hab. Paweł Gondek, Człowiek w sytuacji retorycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
10.00-10.20- dr Magdalena Skiba, Cechy osobowości w kontekście rozwoju osobistego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
10.20-10.40- Przerwa kawowa

Sesja II
Potencjał człowieka, droga do sukcesu, samorealizacji i spełnienia
10.40-11.00- mgr Monika Madejska, Coaching na stres czyli, jak osiągnąć sukces i nie stracić zdrowia, Trener, Coach, Akredytowany Konsultant Harrison Assessments.
11.00-11.20- mgr Liliana Kupaj, Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego dyrektora, Właściciel i Dyrektor Zarządzający Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, Master Coach ICI.
11.20–11.40- mgr Tomasz Telej, Siła przekonań w życiu i biznesie, Trener, Coach, Certyfikowany NLP Master Coach w American Board of NPL.
11.40-12.00- mgr Olga Szyszka, Zarządzanie talentami – jak odkrywać swój potencjał, Trener biznesu, Coach, Doradca HR.
12.00-12.20- Przerwa kawowa

Sesja III
Profesjonalizacja w coachingu, czynniki i metody wspierające rozwój osobisty
12.20-12.40- mgr Joanna Grela, Profesjonalizacja, etyka i droga rozwoju coacha, Vice Dyrektor Lubelskiego Odziału ICF, Akredytowany Coach ACC ICF.
12.40-13.00- dr Małgorzata Torój, Kompetencje coacha a efektywność procesu coachingowego, Dyrektor Lubelskiego Odziału ICF, Akredytowany Coach PCC ICF.
13.00-13.20- dr Monika Maj-Golianek, Szkolenia drogą do rozwoju osobistego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
13.20-13.40- mgr Małgorzata Smoczyńska, Wpływ nauczania na rozwój osobisty – refleksje nauczyciela, Trener, Doradca zawodowy.
13.40-14.00- prof. dr hab. Henryk Szymusiak, Rozwój osobisty a chemia mózgu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
14.00 – 14.30 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji, dyskusja, losowanie nagród
14.30- Lunch i rozmowy w kuluarach


Dzień II- Dzień Warsztatowy
19 maja (czwartek)

9.00-9.30- powitanie i rejestracja uczestników
9.30-9.45- dr Małgorzata Jedynak - wprowadzenie w program i przebieg warsztatów 
9.45 – 10.00 przerwa kawowa

10.00-12.30- warsztaty (jeden do wyboru)

I Warsztat
mgr Małgorzata Fryszkiewicz 
Coaching jako efektywna metoda rozwoju jednostki i organizacji

II Warsztat 
mgr Karolina Żmudzka 
Coaching kariery – odkryj swoją pasję i zaplanuj przyszłość 

III Warsztat 
mgr Joanna Grela 
Zmień perspektywę i zmotywuj się do działania – warsztat metodą coachingu grupowego

IV Warsztat 
mgr Tomasz Telej 
Proces zmiany przekonań w oparciu o narzędzia coachingowe

12.30 Lunch

Informacje

Zgłoszenia uczestników do 17 maja 2016. Na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Udział w konferencji:
• studenci WSPA i uczniowie szkół średnich– 20 zł
• studenci i pracownicy pozostałych uczelni oraz pozostałe osoby- 50 zł

Płatności należy dokonać w terminie do 17 maja 2016 roku na rachunek bankowy: 46 1240 5497 1111 0010 6774 0865
Informacji w sprawie konferencji udziela dr Małgorzata Jedynak, Tel. 605 630 442, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.