Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Spotkania Coachów

Klub Coacha to forum wymiany wiedzy, doświadczenia oraz narzędzi pomiędzy coachami pracującymi w różnych nurtach, managerami stosującymi narzędzia coachingowe... 

w swojej pracy z ludźmi, a także osobami zainteresowanymi metodami podnoszenia efektywności i rozwoju pracowników. W spotkaniach Klubu uczestniczą osoby, które pracują jako coachowie lub kształcą się w tym kierunku. Mile widziane są zarówno osoby, które posiadają wieloletnią praktykę coachingową, jak i osoby zajmujące się rozwojem i pracą z ludźmi, zainteresowane tą metodą rozwoju.

Ważnym i bardzo cennym punktem każdego spotkania jest dzielenie się doświadczeniami i wymiana wiedzy osób zgromadzonych na spotkaniu.
Spotkania odbywają się w nieformalnej, często luźnej atmosferze, jednakże oczywiście sprzyjającej nauce i konstruktywnym dyskusjom. Taka formuła przyczynia się do nawiązywania nowych kontaktów i budowania relacji pomiędzy uczestnikami spotkania.

Misją Klubu Coacha jest wzajemne wspieranie w rozwoju coachów i managerów pracujących z ludźmi nad ich rozwojem, oraz integracja środowiska coachingowego w Polsce.


Klubowe spotkania
Uczestnicy spotkań często sami proponują tematy kolejnych spotkań lub sylwetki prowadzących. Koordynator Klubu stara się na bieżąco monitorować preferencje i potrzeby jego członków, a następnie, w miarę możliwości organizować spotkania, które będą odpowiedzią na nie.

Prowadzącymi spotkania są zarówno znane oraz cenione osoby w świecie coachingu i biznesu, jak też osoby chcące podzielić się swoim doświadczeniem coachingowym i managerskim wspólnie przepracowując lub udoskonalając wykorzystywane narzędzia.

Formuła spotkań zależy od prowadzącego dane spotkanie. W wielu miastach np. Warszawie, Łodzi, Krakowie jest to najczęściej forma warsztatowa – prowadzący spotkanie demonstruje konkretne narzędzia, uczestnicy wymieniają się opiniami, zadają pytania, udzielają informacji zwrotnej. W Lublinie spotkania odbywają się także w formie wykładu z elementami ćwiczeń.

Spotkania klubów odbywają się cyklicznie, najczęściej raz w miesiącu np. w Warszawie i w Łodzi są to soboty – zaczynają się przedpołudniem i trwają ok. 4-5 godzin, a uczestniczy w nich od 15 do ok. 40 osób.

Polskie Kluby Coacha
Kluby Coacha to inicjatywa niezależna, niezwiązana z jedną szkołą czy kierunkiem coachingu, powstająca w wyniku potrzeby grupy osób w danym mieście.

Klub Coacha w Warszawie powstał w drugiej połowie 2007 roku. Aktualnie zrzesza prawie 500 osób, które w większości są praktykami coachingu – freelancerzy, coachowie wewnętrzni, dyrektorzy i kierownicy personalni przedsiębiorstw, managerowie zespołów stosujący metody coachingowe w zarządzaniu swoimi zespołami.

Z kolei w lutym 2012 roku, w siedzibie Łódzkiego Klubu Biznesu odbyło się pierwsze spotkanie bliźniaczego warszawskiemu Klubu Coacha w Łodzi.

Łódzki Klub Coacha oraz Klub Coacha w Warszawie sympatyzują z Klubem Coacha w Poznaniu, kibicują powstaniu Klubu Coacha w Lublinie oraz wspierają powstanie Klubu Coacha w Zielonej Górze.
Klub Coacha w Warszawie współpracuje także z innym, zaprzyjaźnionym warszawskim klubem – Coaching Support Group.

Wokół inicjatywy dzielenia się coachingową wiedzą tworzy się szeroka społeczność, a świadczy o tym coraz większa ilość działających i powstających Klubów Coacha w całym kraju.

Współpraca
Kluby Coacha chętnie nawiązują współpracę z różnymi partnerami, wzajemnie wspierając i promując swoje działania. Dla przykładu Klub Coacha w Warszawie od kilku miesięcy współpracuje z Fundacją Europejski Instytut Naukowy i spotyka się w Galerii Freta, będącą siedzibą Fundacji.

Łódzki Klub Coacha nawiązał ścisłą współpracę z Łódzkim Klubem Biznesu, który współorganizuje spotkania użyczając swojej siedziby w centrum Łodzi.

Klub Coacha w Poznaniu ściśle współpracuje z Oddziałem Poznańskim ICF Poland, będącą częścią International Coach Federation, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej.


Członkostwo
Żeby przystąpić do Klubu należy zgłosić taką chęć do Koordynatora Klubu w danym mieście, a następnie wziąć udział w przynajmniej jednym spotkaniu Klubu.
Pierwszeństwo w zapisach do udziału w spotkaniu mają aktywni członkowie Klubu (czyli osoby, które już uczestniczyły w spotkaniach).


Kamil Rajtarski
Koordynator Klubu Coacha (Warszawa i Łódź)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.