Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Stowarzyszenia i fundacje


„Skończyłem/am szkolenie…i co dalej?” To pytanie po wyjściu ze szkoły coachingu zadaje sobie większość coachów. Gdzie uzyskać wsparcie, zdobyć dodatkową wiedzę, bądź, w jaki sposób zrealizować swoje pomysły dotyczące coachingu? „Jak przyciągnąć klientów, gdzie jeszcze się wypromować? Nad tym zapewne zastanawia się większość doświadczonych coachów.  Chcą zwiększyć swoją wiarygodność w oczach przyszłych klientów, bądź nawiązać nowe kontakty biznesowe. Taką możliwość daje wstąpienie do jednej z licznych organizacji coachingowych. Ponieważ jest ich sporo, do zestawienia wybrałam najbardziej znane organizacje międzynarodowe posiadające swoje oddziały w Polsce i kilka polskich stowarzyszeń. Porównania dotyczą kwestii członkostwa – warunków przyjęcia oraz korzyści wynikających z obecności w danej organizacji. Przedstawię także na przykładzie dwóch organizacji (zagranicznej – ICF i polskiej – Izba Coachingu, aktualnie jedynej udzielającej akredytacji na terenie kraju) jak wygląda proces akredytacji.


Najbardziej znane międzynarodowe organizacje związane z coachingiem, mające swoje oddziały w Polsce.

ICF (International Coaching Federation)

Warunki przyjęcia:

Poza coroczną składką i wypełnieniem deklaracji członkowskiej, trzeba zaakceptować kodeks etyczny ICF i wykazać się udokumentowaną minimum 60h praktyką coachingową

Opłaty:
Ponieważ polski oddział nie ma jeszcze podpisanych stosownych dokumentów, chcąc zostać członkiem ICF płacimy podwójną składkę, oddzielnie za członkostwo w ICF Global (195 dolarów za rok) i ICF Polska (200 złotych rocznie) i obie są konieczne, jeżeli chcemy móc legalnie używać loga ICF przy nazwisku i posługiwać się nazwą „członka ICF”.

Korzyści (wg tego, co zamieszczono na stronie ICF Polska):
•    dostęp do bazy materiałów, najnowszych badań, artykułów, studiów przypadków itp. na stronie ICF,
•    bezpłatne telekonferencje edukacyjne,
•    Coach Referral Service na stronie ICF dla certyfikowanych Coachów, szczególnie wartościowy dla klientów międzynarodowych,
•    networking ze 160 oddziałami ICF i w ponad 30 grupach zainteresowań,
•    rozwój umiejętności przywódczych podczas działalności w różnych globalnych inicjatywach,
•    zniżki przy aplikacji akredytacyjnej,
•    zniżki na produkty i usługi oferowane przez oficjalnych partnerów organizacji,
•    kontakt z siecią profesjonalistów,
•    tworzenie większej widoczności zawodu coacha w środowisku,
•    uczestnictwo w działaniach oddziału,
•    możliwość rozwijania umiejętności przywódczych poprzez pracę w komisjach tematycznych,
•    możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w regularnie organizowanych Learning Forum oraz Coaching Cafe,
•    zniżki na wybrane warsztaty, programy szkoleniowe oraz inne wydarzenia coachingowe,
•    budowanie relacji z członkami z innych oddziałów ICF na świecie oraz członkami komitetów lokalnych w Polsce.

Proces akredytacji:
W ICF występuje trzystopniowy poziom akredytacji, żeby móc zostać dopuszczonym do egzaminu na interesujący nas poziom trzeba spełnić określone przez organizacje minimalne wymagania, co do liczby godzin szkoleniowych, które ubiegający się coach musi przejść oraz liczbę udokumentowanych przeprowadzonych przez niego godzin coachingu.

Poniżej wykaz poziomów akredytacji i minimalne wymagania do ich uzyskania:
•    Associate Certified Coach (ACC)
o    60h szkoleń własnych (minimum 48h bezpośredniego kontaktu z trenerem)
o    udokumentowane 100h coachingu (minimum 75h to coaching płatny; musi być przeprowadzony na minimum 8 klientach)  
o    2 listy referencyjne od wykwalifikowanych coachów,
o    odbyte minimum 10h mentoringu z wykwalifikowanym mentor-coachem
o    po zakończeniu procesu aplikacji, egzamin ustny – w formie telekonferencji (istnieje możliwość zdawania egzaminu po polsku: http://www.icf.org.pl/index.php/en/pl108,czy-istnieje-mozliwosc-zdawania-egzaminu-akredytacyjnego-w-jezyku-polskim.html)
o    Opłaty wg najnowszych informacji z polskiej strony ICF: złożenie aplikacji ścieżką portfolio na poziomie ACC (dla coachów kończących programy nieakredytowane przez ICF, programy aprobowane przez ICF lub programy akredytowane, ale nie ukończone w całości), wynosi 100$. Dla osób niebędących członkami ICF opłata za złożenie aplikacji wynosi 300$.Opłata za egzamin wynosi 200$ (zarówno dla członków, jak i nie członków w takiej samej wysokości). Czas oczekiwania zależny jest od liczby złożonych aplikacji w danym momencie, może wynieść w przypadku aplikacji ścieżką portfolio od około 6 tyg. nawet do 6 m-cy.
•    Professional Certified Coach (PCC)
o    125h szkoleń własnych
o    udokumentowane minimum 750h coachingu
o    2 listy referencyjne od wykwalifikowanych coachów,
o    odbyte minimum 10h mentoringu z wykwalifikowanym mentor-coachem
o    2 stopniowy egzamin (możliwość zdawania jedynie po angielsku): pisemnie + 2 nagrania sesji egzaminacyjnych (30-60min)
o    Opłaty: złożenie aplikacji 300$ dla członków ICF (500$ dla pozostałych), za egzamin 275$ dla wszystkich. Czas oczekiwania – jak w ACC
•    Master Certified Coach (MCC)
o    200h szkoleń własnych
o    2500h coachingu
o    3 listy referencyjne od wykwalifikowanych coachów,
o    odbyte minimum 10h mentoringu z wykwalifikowanym mentor-coachem
o    egzamin (poniżej link dotyczący wymagań) http://www.coachfederation.org/includes/media/docs/MINIMUMSKILLREQUIREMENTSCOMPETENCYBYCOMPETENCYFORM.pdf
o    Opłaty: złożenie aplikacji 300$ dla członków ICF (500$ dla pozostałych), za egzamin 275$ dla wszystkich. Czas oczekiwania – jak w ACC

 

ICC (International Coaching Community)

Warunki przyjęcia i opłaty:
Żeby przystąpić do organizacji trzeba mieć ukończone podstawowe szkolenie ICC (International Coaching Certification) zakończone certyfikacją oraz wnieść opłatę członkowską (90 Euro/rok).

 

Korzyści (zgodnie ze stroną ICC Polska):
•    możliwość uczestniczenia w corocznych konferencjach ICC organizowanych w różnych krajach oraz w warsztatach dostępnych w ramach tych konferencji,
•    zniżki w treningach prowadzonych przez trenerów ICC
•    możliwe jest poszerzanie własnej wiedzy na kursach zaawansowanych u różnych trenerów (poza swoim ojczystym krajem).
•    możliwość pogłębiania wiedzy na kursach Business Coaching, Executive Coaching, Team Coaching i Life Coaching oraz zdobycie tytułu Master Coach ICC.
•    specjalne zniżki lub bezkosztowe uczestniczenie w wydarzeniach konferencyjnych oraz szkoleniowych, organizowanych przez inne organizacje coachingowe
•    otrzymywanie news'letterów organizacyjnych.
•    dostęp do międzynarodowej (logowanej imiennie) platformy wymiany doświadczeń dla coachów, forum, intranetu


 IIC (International Institute of Coaching) wcześniej (European Coaching Institute – ECI)

Warunki przyjęcia i opłaty:
Nie musisz być coachem żeby móc dołączyć do organizacji, do IIC poza ludźmi stricte związanymi z coachingiem należą również sympatycy wiedzy dotyczącej coachingu i rozwoju osobistego, jedynym warunkiem jest coroczna wpłata na konto organizacji – 45 Euro

Korzyści:
•    biuletyn członkowski (zawierający bieżącą wiedzę dotyczącą aktualności ze świata coachingu)
•    możliwość nawiązania kontaktów z ludźmi z branży (networking)
•    zniżki na spotkania i wydarzenia IIC - np. spotkania Coaching Support Group
•    zniżki na warsztaty i szkolenia prowadzone w ramach IIC
•    zniżki na konferencje odbywające się w ramach organizacji
•    dostęp do badań i wiedzy o coaching, którą oferuje IIC
•    dostęp do bazy Członków i akredytowanych coachów IIC


EMCC  (European Mentoring & Coaching Council) 

Warunki przyjęcia i opłaty:

Podobnie jak w pozostałych organizacjach warunkiem przyjęcia jest zapoznanie się ze statutem i wypełnienie deklaracji. Ciekawostką jest fakt, że trzeba przedstawić pozytywną opinię dwóch osób, które należą do organizacji (przypomina to trochę zasady rekrutowania nowych członków przez Rotary Club), podobnie jak w IIC – nie musisz być coachem żeby zostać przyjętym. Składkę członkowskie opłaca się raz do roku, wynosi ona 300zł.

Korzyści:
•    darmowa prenumerata dziennika elektronicznego
•    biuletyny
•    spotkania służące wymianie doświadczeń
•    dostarczanie członkom stowarzyszenia sposobów i metod rozwoju zawodowego          (zwłaszcza w zakresie superwizji indywidualnej i grupowej)
•    zniżki na szkoleń podnoszące kwalifikacje
•    networking między członkami organizacji

Polskie organizacje coachingowe

 

Izba Coachingu

Warunki przyjęcia i opłaty:
Żeby móc przystąpić do Izby Coachingu trzeba posiadać własną działalność gospodarczą, wypełnić deklarację członkowską oraz dokonać opłaty, przy czym istnieje możliwość rozbicia tej opłaty na miesięczne raty – 50zł/m-c dla coachów indywidualnych, 150zł/m-c dla firm, (jeżeli zapłacimy od razu całą roczną składkę, organizacja przewiduje zniżki i składka wynosi odpowiednio 500zł i 1200zł), można też wpłacić dodatkowe jednorazowe wpisowe – dla coachów wynosi ono 300zł, dla firm 1000zł i daje dodatkowe korzyści
Korzyści – są dwojakie w zależności od tego czy opłaciliśmy wpisowe czy nie:
Bez opłaty wpisowego członkostwo gwarantuje:
•    wpisanie nazwy firmy na stronę IC razem z podlinkowaniem do strony firmy.
•    jednorazowe ogłoszenie w newsletterze IC.
•    bezpłatny patronat IC w projektach niekomercyjnych.
•    bezpłatny dostęp do programu wyliczającego efektywność coachingu.
•    publikacja nazwy firmy w zakładce „Znajdź coacha”
•    publikacja opisu firmy na stronach internetowych Izby Coachingu (zakładka „Nasi Członkowie” oraz mapka „Znajdź coacha”)
•    bezpłatne uczestnictwo w trzech wybranych spotkaniach Business Drink organizowanych przez IC.
•    pierwszeństwo w zakupie publikacji IC.
•    zniżki na reklamę w materiałach IC

Jeżeli zdecydujemy się wnieść wpisowe organizacja oferuje dodatkowo:

•    współpracę w projektach społecznych realizowanych przez IC.
•    bezpłatny udział dla jednej osoby w dwóch warsztatach organizowanych przez IC.
•    zniżka na bilety na seminaria, sympozja, oraz inne imprezy organizowane przez IC.
•    otrzymywanie kwartalnego biuletynu
•    nieodpłatna jednorazowa prezentacja firmy w biuletynie.
•    nieodpłatny patronat IC w jednym projekcie komercyjnym rocznie (konferencja, seminarium,
•    warsztaty niebędące w stałej ofercie firmy).
•    do wyboru: miesięczna publikacja bannera na stronie internetowej IC (jeden banner), publikacja opisu wybranego wydarzenia (konferencji, warsztatu, szkolenia) w kalendarzu IC.
•    sponsorowany artykuł w Biuletynie (2 strony).
•    możliwość umieszczania logo IC z odpowiednią adnotacją, na własnych stronach internetowych.
•    zniżki w programach partnerskich IC.

Proces akredytacji:

•    akceptacja kodeksu etycznego IC
•    ukończone studia magisterskie i minimum 2 lata pracy (w przypadku licencjatu 4, jeżeli masz tylko maturę - 7) w konsultingu/trenerstwie/edukacji bądź w zarządzaniu ludźmi lub firmą
•    125h własnych szkoleń coachingowych
•    przeprowadzonych 90h coachingu, (z czego minimum po 3 sesje z 5 klientami)
•    20h superwizji, z czego 5h muszą stanowić superwizje indywidualne, (czyli praca z mentor-coachem)
•    2 listy referencyjne od wykwalifikowanych coachów
•    zobowiązanie się do stałego korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 25 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat (w tym minimum 5 godzin superwizji indywidualnej)
•    nie ma egzaminu
•    Opłaty, jeżeli jesteś członkiem IC:
200 zł + VAT: opłata aplikacyjna
300 zł + VAT: opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
W tej cenie dostajesz: weryfikację aplikacji,  certyfikat,  zamieszczenie na stronie IC na liście akredytowanych,  zamieszczenie sylwetki coacha w 'Znajdź coacha' wraz z linkiem do jego strony internetowej, adres mailowy w domenie ic.org.pl, 100 wizytówek, wizytówki w formacie do druku we własnym zakresie
•    Opłaty dla pozostałych chętnych:
300 zł + VAT:  opłata aplikacyjna
500 zł + VAT:  opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
W cenie zawiera się: weryfikacja aplikacji,  certyfikat, zamieszczenie na stronie IC na liście akredytowanych, zamieszczenie imienia, nazwiska, numeru akredytacji i daty jej ważności w 'Znajdź coacha', za dodatkową opłatą  200 zł + vat otrzymujemy dodatkowe bonusy, które dostają członkowie IC ubiegający się o akredytacje


SCP (Stowarzyszenie Coachów Polskich)

Warunki przyjęcia i opłaty:
Do stowarzyszenia dołączyć może każdy coach bądź osoba zainteresowana coachingiem, wystarczy zapoznać się ze statutem SCP, wypełnić deklarację i wpłacić na konto organizacji roczną składkę w wysokości 50zł.

Korzyści:
•    dla coachów – możliwość publikacji własnego profilu na stronie internetowej SCP
•    comiesięczny newsletter z informacją o wszystkich najważniejszych wydarzeniach coachingowych 
•    zniżka za wstęp na comiesięczne spotkania coachingowe organizowane w Warszawie przez SCP
•    członkowie mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach stowarzyszenia, a najbardziej aktywni mogą uzyskać dodatkowe bonusy w ramach możliwości stowarzyszenia

Przygotowała: Anna Jastrzębska


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.